Skip to main content
 • Home
 • Export Experts
Internationaal Ondernemen

Export Experts

Internationaal gaan met je onderneming brengt heel wat zich mee. Je moet plots zaken gaan doen in een andere taal en met een andere cultuur. Je wordt geconfronteerd met nieuwe regelgeving, formaliteiten en documenten. Je moet op zoek naar partners - waar je vervolgens een contract mee moet afsluiten - of de juiste contacten om je bij te staan. Dit, en veel meer, zijn typische vragen die we bij Voka - KvK Limburg krijgen van internationaal actieve bedrijven. Gelukkig kunnen we gebruik maken van onze jarenlange ervaring en een groot netwerk om je hierin bij te staan.

Als lid kan je beroep doen op ons gratis Eerstelijnsadvies, waar we het verder over hebben. We voorzien je ook wekelijks van de meest relevante Nieuws-items. In het Kennis-luik op deze website hebben we een overzicht gemaakt van de belangrijkste aspecten van internationaal ondernemen. Als laatste geven we in de Wie-is-wie een overzicht van nuttige organisaties en instanties als je in het buitenland actief bent.

Als je vraag onbeantwoord is gebleven, contacteer ons dan! 

Nieuws  

Advies

Je hebt een vraag gerelateerd aan zakendoen in het buitenland? Dan kan je als lid van Voka - KvK Limburg beroep doen op ons gratis eerstelijnsadvies. In 2017 kregen we zo 446 vragen binnen. En dit gaat breed: van bepaalde documenten die men niet kent of invoerrechten, tot het checken van de betrouwbaarheid van partners, contacten in het buitenland, de impact van actuele thema's zoals Brexit. We gaan steeds tot het uiterste om jou een antwoord te bezorgen. Als we de kennis niet in huis hebben, dan doen we een beroep op ons wereldwijd netwerk.

Heb je zelf een vraag voor ons? Geef ons dan een seintje!

Kennis

Je bent van plan jouw product of dienst ook in het buitenland aan te bieden? Goede keuze! Of je bent al internationaal actief maar wilt hier nog verder in groeien? Ook dan ben je bij ons aan het juiste adres!

In een aantal thema's hebben we de belangrijkste aspecten van internationaal ondernemen gebundeld. Als je nog bijkomende vragen hebt of advies wenst, contacteer ons dan zeker!

Starten met exporteren

Ok, je gaat naar het buitenland, maar hoe begin je eraan? Simpel: maak een exportplan. Want goed voorbereid is half gewonnen. Zo'n exportplan geeft een beeld van de sterktes en zwaktes van je product/dienst en je bedrijf. Daardoor is het een leidraad naar internationaal succes. In het plan bespreek je of je organisatie er klaar voor is, naar welke markt je gaat, hoe je dit gaat doen, welke risico's je loopt & hoe je je hiertegen gaat beschermen en tenslotte het financiële plaatje. 

Via Flanders Investment & Trade (FIT) vind je trouwens een handig boekje over dit Exportplan. 

Wij beperken ons tot de interne analyse, de marktkeuze en sales & marketing

Interne analyse

Tijdens een interne analyse ga je kijken naar de situatie van je bedrijf vandaag in zijn binnenlandse markt, om zo te bepalen of je klaar bent voor het buitenland. Je doet dit op verschillende aspecten, we geven een aantal vragen mee die je jezelf moet stellen:

 

Een hulpmiddel bij deze interne analyse kan de gratis Exportmeter van FIT zijn. 

Externe analyse (marktkeuze)

Er zijn naast België nog 195 landen in de wereld. Hoe kies je voor jou de meest interessante markt? Dat is een combinatie van desk research en field research, waarbij de eerste goedkoper en sneller is. Je kan dat zelf doen of een marktonderzoekbureau/consultant inhuren.

Marktstudies kan je gratis vinden op de landenpagina’s van FIT, of via betalende websites zoals www.forrester.com of www.gartner.com. Check zeker ook eens de Nederlandse tegenhanger van FIT, RVO. Wie de Duitse taal beheerst kan via Germany Trade & Investment per land én per sector opzoeken. Je kan tenslotte samenwerken met hogescholen om er een studentenproject van te maken. 

De bedoeling is dat je tot een selectie van een aantal landen komt, die je dan dieper kan bestuderen. Anderen slaan deze stap dan weer over omdat ze zeer gericht een bepaalde markt voor ogen hebben. 

Voor diepgaandere analyse kan je volgende criteria gebruiken:

Bronnen

Sales & marketing

Positionering

Uit de externe analyse weet je welke producten of diensten je gaat aanbieden in het buitenland en wie de potentiële doelgroepen zijn. Essentieel is nu hoe je deze positioneert: hoe wil je dat deze doelgroep jouw product of dienst percipieert?

Je zou dit eenvoudig moeten kunnen samenvatten in een ‘positioning statement’:
“Wij leveren… (uw dienst of product) aan …. (doelgroep) die worstelen met ... (probleem). Anders dan... (noem concurrerende producten of diensten), kan/is ons product/dienst ...... (noem de belangrijkste onderscheidende eigenschappen van uw product of dienst).”

Marketing mix

Na de keuze van het land, de doelgroep en de kanalen, werk je de marketingmix uit. 

Bronnen

Exportdocumenten & douane

De rompslomp die er bij komt kijken om goederen naar het buitenland te exporteren wordt nogal eens als een obstakel gezien. We leggen je het in een notendop uit. 

Ieder land heet het recht zijn eigen handelsbeleid te voeren. Dat betekent dat het zelf eisen kan opleggen voor goederen die het land buitengaan of binnenkomen. Dit vertaalt zich in twee soorten maatregelen: tarifair (o.a. invoerrechten of quota) en niet-tarifair (o.a. productnormen, kwaliteitseisen). Om de handel te vergemakkelijken, kunnen landen akkoorden afsluiten om deze handelsbarrières (gedeeltelijk) weg te werken. Dit zijn de handelsakkoorden. In Europa is dit een exclusieve bevoegdheid van de Europese Commissie; zij sluiten in naam van België en de andere lidstaten akkoorden met andere landen. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van de huidige akkoorden. Het is goed om te weten of er zo'n akkoorden zijn wanneer je een nieuwe markt wilt betreden, want dit kan een belangrijke effect hebben op jouw export. 

Via onderstaand menu vind je per situatie terug wat je juist in orde moet brengen. 

 

Vragen hierbij? Contacteer ons!

Bronnen

 • Exportloket: certificaten van oorsprong, ATA-carnet, legalisatie van documenten 
 • Market Access Database (MADB): Europese tool 
 • Netwerk douane-experten: ervaringsuitwisseling tussen douane-experten van verschillende bedrijven.
 • Regionale werkgroep douane: bijeenkomsten tussen bedrijven en de douane

 

Logistiek

Als je goederen koopt en verkoopt, is het belangrijk om deze tijdig op de juiste bestemming te krijgen. Naast het puur vervoeren van goederen, komt er ook een juridisch luik bij kijken. Want wat als er iets misloopt met de goederen onderweg? Of als er een bepaald document niet in orde is? Gelukkig bestaat er een internationaal kader voor om dit te regelen: de Incoterms. 

Incoterms

Incoterms zijn internationale afspraken rond de verplichtingen van kopers en verkopers wanneer er grensoverschrijdend vervoer plaats vindt. Het gaat dan om verdeling van de kosten, wie verantwoordelijk is voor het transport en documenten, wie wanneer welke risico's draagt etc. 

In praktijk zijn dit verschillende codes die de rechten en de plichten van beide partijen regelen. De meest recente en meest gebruikte Incoterms dateren van 2010 (dat zijn 11 codes), maar ook deze van 2000 zijn nog steeds geldig (dat zijn er 13). Zo heb je o.a.

 • EXW (Ex-Works): de verkoper stelt deze goederen ter beschikking in zijn magazijn en de koper staat in voor het transport en alle risico's, zodra het contract gesloten is. Lijkt het makkelijkste als je verkoper bent, maar is het daarom niet altijd. 
 • DAP (Delivery at Terminal): frequent gebruikt bij zendingen buiten de EU. De verkoper is verantwoordelijk voor het transport tot aan de afgesproken terminal (bv. douane terminal in Turkije). Hij regelt dus ook alle exportformaliteiten. Het risico gaat over op het moment dat de goederen in de terminal gelost zijn, waarna het de koper is die het verdere transport naar de eindbestemming, de invoer en mogelijke invoerrechten voor zijn rekening neemt. 
 • FOB (Free On Board): geschikt voor vervoer per schip, waarbij de verkoper verantwoordelijk is voor de goederen tot deze aan boord zijn van het schip (geregeld door de koper). Het is de verkoper die instaat voor de uitvoeraangifte. 

Welke moet jij nu kiezen voor jouw zending? 
Via Voka kan je een schema krijgen wat duidelijk weergeeft wat ten laste is van de koper of van de verkoper bij iedere Incoterm. Een handig hulpmiddel kan tenslotte deze tool zijn. 

Opgelet: eigendomsoverdracht wordt niet geregeld door Incoterms, deze wordt geregeld door het vervoersdocument of contractuele afspraken. 

Bronnen

 • Transportkosten: tool om een inschatting van de transportkosten te krijgen.
 • Incoterm kiezen: tool waarbij je door het maken van een aantal keuzes komt tot de juiste Incoterm. 

Financiële aspecten

BTW

BTW en export binnen Europa
 
De EU heeft gestandaardiseerde btw-regels, maar de toepassing van die regels kan per EU-land verschillen. U moet normaal gesproken btw betalen op alle producten en diensten, tot en met de verkoop aan de eindverbruiker. Al zijn er ook uitzonderingen. 
 
Wanneer wordt de btw in het land van bestemming betaald?
Wanneer zakenpartners een btw-registratie hebben in verschillende EU-lidstaten, mag de leverancier de goederen met vrijstelling van btw leveren. De afnemer wordt in de lidstaat van bestemming belast volgens de in deze staat geldende wetgeving.
 
Voor u de van btw vrijgestelde goederen levert, moet u er zich dus van bewust zijn dat uw klant btw-plichtig is. Anders kan u verplicht zijn om zelf de btw te betalen. Bedrijven uit alle Europese lidstaten kunnen gratis het btw-nummer van hun klanten controleren in het VIES-systeem, via deze website.

De goederen gaan dus ‘zonder btw’ de grens over als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1 Een belastingplichtige onderneming levert de goederen.
2 De goederen worden vervoerd van het grondgebied van de ene lidstaat naar het grondgebied van een andere lidstaat.
3 De goederen worden geleverd aan een btw-plichtige ondernemer in een andere lidstaat (dus niet voor privégebruik).
4 De leverancier vermeldt op de factuur het btw-identificatienummer van de afnemer uit de andere lidstaat. 
 
Hieronder worden nog eens de verschillende scenario's concreet uitgelegd die betrekking hebben op handel met een ander EU-land.
 
Levering van goederen aan een ander bedrijf
Als u goederen aan een bedrijf verkoopt en deze naar een ander EU land verzendt, dan hoeft u geen btw aan te rekenen, als die klant tenminste een geldig btw-nummer heeft.
 
Levering van diensten aan een ander bedrijf
Als u diensten verkoopt aan bedrijven die in een ander EU-land gevestigd zijn, hoeft u normaal gesproken geen btw in rekening te brengen. Uw klanten betalen btw over de ontvangen diensten tegen het geldende tarief in hun land (volgens de verleggingsregeling).
 
Levering van goederen aan eindconsumenten
Als u goederen verkoopt aan en verzendt naar consumenten in een ander EU-land, moet u zich daar normaal gesproken inschrijven en btw aanrekenen volgens het tarief van dat land.
 
Levering van diensten aan eindconsumenten
Normaliter moet u consumenten btw aanrekenen tegen het tarief dat van toepassing is in uw land, behalve voor telecommunicatie, omroepactiviteiten en elektronische diensten, die altijd worden belast in het land van de consument (voor particulieren het land van de woon- of vaste verblijfplaats, voor niet-belastingplichtigen het land van vestiging).
 
Aanschaf van goederen/diensten

Als u zakelijk goederen of diensten uit een ander EU-land koopt en ontvangt, moet u over zo'n transactie btw afdragen alsof u de goederen/diensten zelf had verkocht, en dat volgens het tarief in uw land.
 
Belangrijk: Vermeld altijd op uw factuur waarom u zonder btw verkoopt. Voor de vrijgestelde intracommunautaire leveringen doet u dat met de zin ‘Intracommunautaire levering - Vrij van btw bij toepassing van artikel 39bis, 1° W.B.T.W.’.
 
 
BTW en export buiten Europa
 

Ook hier zijn er verschillende situaties van toepassing die nuttig kunnen zijn voor uw bedrijf.
 
Levering van goederen
Verkoopt u goederen buiten Europa, dan mag u zonder btw leveren als de goederen vervoerd worden buiten de EU. Op uw factuur hoeft u dan geen btw te rekenen en u noteert: ‘Vrijgesteld van btw overeenkomstig art. 39 W.B.T.W.’. De hoedanigheid van de klant (professioneel koper/particulier) speelt geen enkele rol.
 
Levering van diensten

Stel dat een in België gevestigde belastingplichtige een dienst verricht voor een belastingplichtige gevestigd in een niet-EU-lidstaat (bijvoorbeeld een
Canadese ondernemer). Dit is een B2B-handeling. De plaats van de dienst wordt dan bepaald volgens artikel 21 van het Belgisch BTW-wetboek. Volgens de hoofdregel is dit de plaats waar de ontvanger van de dienst gevestigd is (in dit geval Canada). De Belgische dienstverrichter moet dan een factuur opmaken zonder Belgische btw. Hij vermeldt ‘Vrij van Belgische btw volgens artikel 21, §2 van het Belgisch BTW-wetboek’. U zal wel moeten bewijzen dat u de producten hebt uitgevoerd naar een land buiten de EU. Dit kan onder andere met kopieën van facturen, betalingen vanuit het buitenland, kopieën van transportdocumenten of een afhaaldocument.
Anderzijds, als de dienst in een ander EU-land wordt geleverd, kan dat land hierover wel btw heffen. De plaats van de dienst is dus belangrijk.
 
Aanschaf van goederen
Als u voor uw bedrijf goederen aankoopt van een leverancier buiten de EU, moet u normaliter btw betalen op het punt van invoer.
Dit bedrag kunt u later weer aftrekken wanneer u uw eigen btw-aangifte doet.
 
Aanschaf van diensten
Als u voor zakelijke doeleinden diensten koopt van een dienstverlener buiten de EU, moet u btw betalen volgens het tarief van uw land, alsof u de dienst zelf geleverd had (volgens de verleggingsregeling).
Dit bedrag kunt u later weer aftrekken wanneer u uw eigen btw-aangifte doet.

Kredietverzekering

Later meer.

Exportfinanciering

Later meer. 

Subsidies

Internationaal gaan betekent dat je kapitaal nodig hebt. De overheid ondersteunt je op verschillende manieren, ook financieel. Via Flanders Investment & Trade kan je als KMO 4 subsidies per jaar krijgen voor:

 • Deelname aan beurzen 
 • Ontwikkeling en vertaling van anderstalige digitale communicatie
 • Opening van een prospectiekantoor (buiten EER - ook voor grote bedrijven)
 • Prospectiereis (buiten EER)
 • Internationaal maatwerkproject (creatief project om als bedrijf internationaal te groeien)

Stel dat je een nieuw persoon wilt aanwerven om je exportactiviteiten op te starten, of hier een consultant voor inhuren, dan kan de KMO-groeisubsidie van VLAIO een duw in de rug zijn. 

Bronnen

 • VIES database: database om de geldigheid van Europese btw-nummers te controleren

Juridische aspecten

 • Contracten
  • Algemene voorwaarden
 • IP

  Later meer. 

Bronnen

Wie is wie in internationaal ondernemen?

Er zijn verschillende organisaties en diensten die je kunnen ondersteunen als je internationaal wil groeien. We geven even een overzicht:

 • Voka - KvK Limburg biedt een waaier aan opleidingen, netwerkmogelijkheden, evenementen en advies. Via onze Voka Internationale Ambassadeurs bieden we de ervaring van andere ondernemers aan. Voor het Certificaat van Oorsprong, viseringen door ambassades en het ATA-carnet (tijdelijke export) kan je bij ons Exportloket terecht. 
 • De Belgische Douane is het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met vergunningen en documenten zoals EUR1. Via het kantoor in Hasselt kan je hen bereiken. Zij hebben ook een aantal attachés in het buitenland die kunnen helpen met problemen op lokale markten. 
 • Flanders Investment & Trade is het Vlaams overheidsagentschap dat bedrijven stimuleert om naar het buitenland te gaan. Via hun website kan je per land heel wat marktinformatie en regelgeving terugvinden. De sterkte ligt in hun aanwezigheid van lokale attachés in veel landen, die de markt kennen en geïnteresseerde bedrijven o.a. helpen met een kleine marktstudie. 

 

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
Logo Hands
Logo G4S
Logo JAM
Ethias
Trixxo