Skip to main content

Themasessie 'Impact van welzijn en zorg'

Health Community organiseert op donderdag 7 mei 2020 de themasessie 'Impact van welzijn en zorg' om 13u30 bij Voka te Brussel (einde voorzien om 15u30).

Doelstelling burger en bevolking: Kwaliteitsinformatie helpt welzijn en zorg voortdurend verbeteren, zowel binnen zorgorganisaties als vanuit een transparant keuzebeleid. De informatie is gebaseerd op onderbouwde gegevens en heeft aandacht voor zowel de objectieve als de subjectieve elementen in waardering. De burger kan erop rekenen dat welzijn en zorg in functie van meerwaarde worden aangeboden, gecoördineerd en bijgestuurd waar nodig. Vanuit een filosofie van voortdurende, positieve vooruitgang en een verschuiving in focus van inputs naar processen en outputs. 

Doelstelling operationeel: Kwaliteitsmeting en transparantie versnellen en verbreden doorheen deelsectoren. Impactanalyse in welzijn onderbouwd en gedragen uitwerken. De volgende stappen zetten in kwaliteit- en veiligheidsbeleid (o.a. geïntegreerde, intersectorale aanpak), met voldoende aandacht voor evidence en gepaste welzijn en zorg. Opstart van een ruimere bottom-up mobilisatie in CURE en CARE. We beperken en reduceren waar mogelijk de registratielast en benutten big data.

In dit traject spelen we in op de positieve ambities in de Vlaamse beleidsnota welzijn, volksgezondheid en gezin, en de plannen die zich ook op federaal niveau verder zullen uitkristalliseren. We benutten cases van een reeks doelgroepen om ‘value based’ verder te ontwikkelen. Bijzondere aandacht gaat naar domeinen en zorgberoepen waar kwaliteit en impact nog in de kinderschoenen staan. 

Doelpubliek: alle deelsectoren welzijn en zorg, industrie, kenniscentra en gebruikers- en patiëntenorganisaties.
 

Adres

Voka
Koningsstraat 154-158
1000 Brussel

Wanneer

Prijs

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht en dat ten laatste op 5 mei 2020.

Voorwaarden

Deze activiteit is enkel toegankelijk voor leden van:

Health Community

 

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Hulp nodig?

ING
SD  Worx